England

Fra England deltager både Sussex Universitet og Forskningsenheden Thomas Coram.

Fra Sussex Universitet deltager forskningscentret CIRCY, som beskæftiger sig med forskning i børn, unge og familieliv.  Fra CIRCY deltager professor Janet Boddy og post doc Fidelma Hanrahan.

Udover Sussex Universitet deltager seniorforsker Charlie Owen fra Forskningsenheden Thomas Coram, som er et forskningsinstitut under UCL, University College London. Enheden laver forskning med fokus på børn og unge i og uden for familien og omfatter emner som sundhed, social velfærd og uddannelse.

For at læse mere om de tre forskere fra Sussex Universitet og University College London kan du klikke på den enkeltes navn. 

Søg på aao.sfi.dk