Nyheder fra projektet

Projektmøde i Oslo
At starte et forskningsprojekt på tværs af tre lande – spændende (og udfordrende)!
Signe og Janet 

I november 2014 holdt vi vores første samlede projektmøde for forskningsprojektet Against All Odds, hvor forskere fra England, Norge og Danmark arbejder sammen. Projektet sætter fokus på unge anbragte eller tidligere anbragte, som er i gang med en uddannelse eller i arbejde og du kan læse mere om selve projektet her. 

Vi mødtes i København og brugte lang tid på at sætte hinanden ind i hvordan fx anbringelsessystemet og uddannelsessystemet ser ud i de forskellige lande, og hvordan vi ville gå til studiet. I december og januar gennemførte vi de to første interviews i Danmark og sidenhen i Norge – det var fedt endelig at komme i gang og snakke med de unge! Når man laver forskning er det altid vigtigt, at man diskuterer sine interview-erfaringer med sine kolleger for at reflektere over hvad der fungerer godt og mindre godt, og det er endnu mere vigtigt, når man arbejder i et stort team på tværs af tre forskellige lande. Derfor planlagde vi et nyt møde, denne gang i Oslo, hvor dette var det centrale punkt på dagsordenen. Nogle af os spekulerer stadig på hvem der fik den idé at vi skulle mødes i Norge i februar – da vi landede var der 10 graders frost og som man kan se på billedet var hele byen dækket af sne… koldt, men smukt!

Vi brugte en stor del af dagen på at diskutere interviewene. Det blev ret hurtigt tydeligt, at vi ikke bare kunne oversætte vores interviewguide (den ’huskeseddel’ vi bruger, når vi interviewer) ord for ord fra engelsk til dansk/norsk, men at det var nødvendigt at overveje hvilke nationale betydninger, bestemte ord har i de tre lande. For eksempel lød et af de engelske spørgsmål “Can you give me an example of something that you are proud of?” Hensigten med dette spørgsmål var at opfordre vores interviewpersoner til at fortælle om positive situationer og oplevelser, som man selv har æren for – det kunne for eksempel være noget der er gået godt, eller noget man har arbejdet hårdt for. I vores første to danske interviews prøvede vi at spørge til ”noget du er stolt over at have opnået”, men dette spørgsmål skabte mest bare forvirring. At være ’stolt’ af noget var tilsyneladende en mærkelig formulering, som vores interviewpersoner ikke kunne forholde sig til; de mente ikke at de havde noget at være stolte af – men de havde masser af ting, de var glade for! Vi forsøgte at omformulere spørgsmålet og endte med at bruge formuleringen “noget du er særligt tilfreds med eller glad for at have opnået?”, som spillede bedre. På den måde blev det altså tydeligt for os, at nogle ord har helt bestemte symbolske meninger eller betydninger, og at disse varierer på tværs af nationale og kulturelle kontekster. Hvem ved, måske er dette et tegn på at ’Janteloven’ – at man ikke skal tro, at man er noget (se fx http://da.wikipedia.org/wiki/Janteloven ) – stadig lever? Betyder det, at det er mindre acceptabelt at tale om noget man er stolt af i Danmark? – og hvad med Norge; er ’Janteloven’ en dansk eller en skandinavisk ting? Eller er der andre årsager til at ordet ’stolt’ ikke fungerede i de danske interviews? Vores engelske kolleger kom til at tænke på denne sang af sangerinden Heather Small ‘(What have you done today to make you feel) Proud’ (https://www.youtube.com/watch?v=OygsHbM1UCw ), som var tema-sangen da London bød på de OL 2012. Gad vide om det er mere acceptabelt at snakke om personlig stolthed i England end i Danmark? 

Søg på aao.sfi.dk