Projektets indhold

Forskningsprojektet består af flere forskellige delprojekter: 1) en interviewundersøgelse blandt unge og unge voksne, som er eller har været anbragt uden for hjemmet, 2) en analyse af registerdata om blandt andet uddannelses- og beskæftigelsesmønstre samt 3) en analyse af lovgivning og tal på anbringelsesområdet. Vi undersøger både hvordan dette ser ud i Danmark, og kobler det til resultaterne fra Norge og England, så vi kan lave en samlet analyse på tværs af de tre lande og se på forskelle og ligheder mellem landene. På den måde kan vi lære af hinandens forskellige måder at indrette systemerne på. På siderne nedenfor kan du læse mere om projektets forskellige dele.  

Søg på aao.sfi.dk