Analyse af registerdata

Denne del af projektet består af en analyse af administrative data på tværs af de tre deltagende lande. Det handler for eksempel om data omkring unges anbringelsesforløb, uddannelsesforløb og graden af beskæftigelse. Vi ser både på den samlede gruppe af unge og unge voksne i Danmark, men også særskilt på unge og unge voksne, som tidligere har været anbragt. På den måde kan vi sammenholde de to grupper og se på forskelle imellem dem.

Målet er at få mere viden om, hvilke forhold der har betydning for, at unge voksne, som tidligere har været anbragt, oplever en positiv overgang til voksenlivet – og hvorvidt det varierer landene imellem.

Søg på aao.sfi.dk