Dokumentanalyse

I denne projektdel vil vi samle viden om den nuværende lovgivning og policy på anbringelsesområdet. Denne viden vil blive koblet til de offentligt tilgængelige statistikker om børn og unge i anbringelsessystemet. Dokumentanalysen vil fungere som en ramme for den samlede projektanalyse, da den bidrager med vigtig viden om, hvordan anbringelsessystemet i Danmark er indrettet. På den måde får vi også en bedre forståelse for den kontekst, som anbragte og tidligere anbragte unge bevæger sig inden for. Igen vil vi i forlængelse af den danske del sammenligne anbringelsessystemer og praksis for anbringelse på tværs af de tre lande og koble det til landendes indretning af uddannelsessystem og arbejdsmarked. Det giver os en bedre baggrund for at forstå de forskelle og ligheder, som vi forventer at finde i resultaterne på tværs af de tre lande. 

Søg på aao.sfi.dk