Interviews med unge voksne

Som en del af projektet vil vi interviewe 24 unge og unge voksne i hvert land, fordelt over tre interviews i løbet af et år. Den samlede gruppe af deltagere består derfor af 72 unge mænd og kvinder i Danmark, Norge og England.

Deltagerne i projektet fordeler sig i tre forskellige aldersgruppe. Den yngste gruppe er unge på 16-17 år, midtergruppen er 21 -24 år og den ældste gruppe er unge voksne på 27-29 år. Fælles for alle aldersgrupper er det, at de har været anbragt uden for hjemmet i flere år. Mens den yngste gruppe typisk vil være unge, der enten er i gang med folkeskolen eller netop er startet på en ungdomsuddannelse, vil vi blandt de to ældste aldersgrupper invitere unge voksne, som har afsluttet folkeskolen og er i gang med en videregående uddannelse og/eller er i arbejde.

Hovedformålet med denne del af projektet er at få et indblik i de unge og unge voksnes livsforløb og deres egne refleksioner omkring, hvilke personer og oplevelser der har haft betydning for dem i deres opvækst og i deres hverdag nu og her. Derudover vil vi gerne vide mere om, hvad de unge selv forstår ved det at klare sig godt på forskellige stadier i overgangen til voksenlivet.

For at skabe denne viden vil vi kombinere dybdegående interviews med kreative aktiviteter som giver mulighed for at få en anderledes forståelse af de unges livssituation fra deres eget synspunkt. Efter første interview beder vi deltagerne om at tage billeder af personer, ting eller steder, der har betydning for dem i deres hverdag, og disse billeder taler vi sammen om i det andet interview. Det tredje og sidste interview ligger et år senere, hvor vi interviewer deltagerne igen for at høre, hvad der er sket i deres liv siden sidst. 

Søg på aao.sfi.dk